Handledarkurs

Handledare utbildning för körkort i Göteborg

Hos oss kan du gå introduktionsutbildning för både handledare och elev.

http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-vara-handledare/

Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan du kan bli godkänd som handledare. Introduktionsutbildningen måste vara giltig vid tidpunkten för beslut om godkännande som handledare.

Den elev som övningskör privat för behörighet B ska när övningskörning pågår ha en giltig introduktionsutbildning. Eleven måste dessutom ha genomgått utbildningen för att du som blivande handledare ska få din ansökan behandlad av Transportstyrelsen.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Handledarkurs göteborg

Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:

Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning

Hur man planerar och strukturerar övningskörning

Viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön.

Handledarutbildning

Tre lektionstimmar

En introduktionsutbildningen, handledare, är minst tre timmar. Under utbildningen får du bland annat information om vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov).

Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

En introduktionsutbildning är giltig i fem år från den dag utbildningen genomfördes.

Kommande Kurser

Får ni förhinder till någon av våra kurser skall återbud lämnas senast 3 arbetsdagar före kurstillfälle.
Vid sjukdom skall detta styrkas med ett läkarintyg annars utgår full debitering.

Nästa Riskettan

13/04  Lördag KL 11:00-14:30
20/04 Lördag KL 11:00-14:30
27/04 Lördag KL 11:00-14:30
04/05 Lördag KL 11:00-14:30

 

Boka riskettan här

Nästa Handledarkurs (Introduktionsutbildning)

14/04 Söndag KL 11:00-14:30
18/04 Torsdag KL 17:00-20:30
21/04 Söndag KL 11:00-14:30
25/04 Torsdag KL 17:00-20:30

Boka handledarkurs här

Teorikvällar

Lektion 1 Trafikens Grundregler
Avvaktar

Lektion 2 Landsvägskörning
Avvaktar

Lektion 3 Bilen
Avvaktar

Lektion 4 Mörkerkörning och belysning
Avvaktar

Lektion 5 Kontrollbesiktning
Avvaktar

Nästa omgång
Avvaktar